WYMAGANE DOKUMENTY

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia danych działań.

Badania okresowe

Badania dodatkowe

Badania co do zgodności z warunkami technicznymi

Rejestracja pojazdu na terenie RP

1. Samochody osobowe ( DMC do 3.5 t )

 

Badanie techniczne przeprowadza się po raz pierwszy 3 lata od daty pierwszej rejestracji na terenie państw członkowskich UE, następnie przed upływem 2 lat dalej corocznie- dot. również pojazdów zarejestrowanych za granicą.

 • Dowód rejestracyjny ( pierwsze badanie techniczne w przypadku pojazdu sprowadzonego- dowód rejestracyjny zagraniczny)
 • Zaświadczenie o legalizacji butli ( w przypadku badania technicznego przed pierwszą rejestracją na terytorium RP konieczny jest aktualny protokół Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzający badanie zbiornika LPG/CNG )

2. Samochody ciężarowe ( DMC powyżej 3.5 t )

 

Badanie techniczne preprowadza się po raz pierwszy 1 rok od daty pierwszej rejestracji na terenie pańtw członkowskich UE dalej corocznie- dot. również pojazdów zarejestrowanych za granicą.

 • Dowód rejestracyjny
 • Zaświadczenie o legalizacji butli ( w przypadku badania technicznego przed pierwszę rejestracją na terytorium RP konieczny jest aktualny protokół Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzający badanie zbiornika LPG/ CNG )
 • Zaświadczenie o legalizacji tachografu
 • W przypadku zamontowania na pojeździe urządzenia hydraulicznego wymagane jest aktualne badanie UDT

3. Autobusy

 

Badanie techniczne przeprowadza się po raz pierwszy 1 rok od daty pierwszej rejestracji na terenie państw członkowskich UE, następnie przed upływem kolejnych 6 miesięcy- dot. również pojazdów zarejestrowanych za granicą

 • Dowód rejestracyjny
 • Zaświadczenie o legalizacji butli ( w przypadku badania technicznego przed pierwszą rejestracją na terytorium RP konieczne jest aktualny protokół Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzający badanie zbiornika LPG/CNG )
 • zaświadczenie o legalizacji tachografu

4. Ciągniki rolnicze

 

Badanie techniczne przeprowadza się po raz pierwszy 3 lata od daty pierwszej rejestracji na terenie państw członkowskich UE, następnie przed upływem kolejnych 2 lat- dot. również pojazdów zarejestrowanych za granicą.

 • Dowód rejestracyjny ( w przypadku pierwszej rejestracji możliwe potwierdzenie zakupu ).

5. Przyczepy ( DMC do 3.5t )

 

Badanie techniczne przeprwadza się po raz pierwszy 3 lata od daty pierwszej rejestracji na terenie państw członkowskich UE, nastepnie przed upływem kolejnych 2 lat- dot. również pojazdów zarejestrowanych za granicą.

 • Dowód rejestracyjny ( w przypadku pierwszej rejestracji możliwe potwierdzenie zakupu )

6. Pojazdy Specjalne

 

Badanie techniczne przeprowadza się po raz pierwszy 1 rok od daty pierwszej rejestracji na terenie państw członkowskich UE, dalej corocznie- dot. również pojazdów zarejestrowanych za granicą,

 • Dowód rejestracyjnych
 • Zaświadczenie o legalizacji butli ( w przypadku badania technicznego przed pierwszą rejestracją na terytorium RP konieczny jest aktualny protokół Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzającego badanie zbiornika LPG/CNG )
 • W przypadku zamontowania na pojeździe urządzenia hydraulicznego wymagane jest aktualnie badanie UDT

7. Inne

 

 • Przyczepy kempingowe - dowód rejestracyjny ( ew. dowód zakupu )
 • Quad - dowód rejestracyjny
 • Skuter - dowód rejestracyjny
 • Motorower - dowód rejestracyjny

Badanie dotyczy wszystkich pojazdów:

 • Skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego.
 • Który uczestniczył w wypadku drogowym ( konieczne przedstawienie dokumentu potwierdzającego zabrany dowód rejestracyjny) i w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia i ramy.
 • Skierowanie przez starostę albo na wniosek posiadacza w celu ustalenia danych niezbędnych do rejestracji.
 • W którym dokonano zmian konstrukcyjnych.
 • Który ma być używany jako taksówka osobowa lub towarowa ( konieczne przedstawienie dokumentu o legalizacji taksometru).
 • W którym została dokonana naprawa wynikająca ze zderzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.
 • Pojazd zabytkowy przed pierwszą rejestracją
 • Pojazd z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegający dozorowi technicznemu po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia
 • Autobus, którego dopuszczalna prędkość na drogach i autostradach wynosi 100 km/h
 • Pojazd przeznaczony do przewodu towarów niebezpiecznych
 • Pojazd marki SAM
 • Pojazd w którym dokonano zmian konstrukcyjnych
 • Dowód własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu
 • Karta pojazdu jeżeli była wydana
 • Świadectwo zgodności WE
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego
 • Dowód odprawy celnej przewozowej ( jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy
 • Dowód wpłaty o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

Więcej zobacz na ustawie prawo o ruchu drogowym.

Regulamin plików cookies